ISO 9001

استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 یک استاندارد مدیریتی عمومی بوده که توسط کمیته ISO/TC 176 سازمان ISO تدوین و منتشر شده که از 8 بخش تشکیل شده است.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن
طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط ا ینتن