ISO 10004

استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 بوده که برای طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تهیه و تدوین شده است. صحبت از شاخص رضایت مشتریان CSI (customer satisfaction index) ، شاخصی مطلوب و آمیخته از پارامتر های مختلف برای اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن
طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط ا ینتن