خانه» رضایت نامه ها » کارخانه پارس پلیمر

کارخانه پارس پلیمر

رضایتمندی شرکت پارس پلیمر از نصب فیلتر هارمونیک و مکمل بانک خازنی بر روی بانک خازنی کارخانه شرکت مذکور و کاهش 15 درصدی در مصرف برق

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن
طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط ا ینتن